Een gezonde mond voor zorgafhankelijke bewoners 

Voor ouderen- en gehandicaptenzorg

Wij leveren systematische mondzorg op locatie bij zorginstellingen. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in zorg voor ouderen en mensen met een beperking.

HOOGSTE KWALITEIT TANDHEELKUNDE OP LOCATIE VOOR VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN

ONS SPECIALISME

1. De beste mondzorg op locatie

Onze tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten bieden bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen specialistische mondzorg op locatie, meestal in hun eigen kamer. We lossen mondproblemen op en voeren preventieve controles en gebitsreinigingen uit. Zo voorkomen we ongemakken en het ontstaan van ernstigere klachten.
Q

De beste mondzorg op locatie

Wij zien helaas veel ouderen en mensen met een verstandelijke beperking met slechte gebitten en vervelende mondproblemen door achterstallige mondverzorging. Dit levert onnodig veel pijnklachten op en een noodzaak voor ingrijpende en belastende behandelingen. Wij vinden dat dit veel beter kan. In de verpleeg- en verzorgingstehuizen waar wij werken, laten we zien hoe.

Alle tandartsen en mondhygiënisten en preventie-assistentenin ons team voelen zich oprecht betrokken bij hun cliiënten en hebben ervaring in geriatrische mondzorg. Wij zetten ons elke dag in om mondproblemen bij zorgafhankelijke mensen te voorkomen.

Met onze mobiele tandartspraktijk, inclusief apparatuur, materialen en ondersteunend personeel, behandelen wij bewoners in hun eigen kamer, of in een daarvoor (tijdelijk) ingerichte ruimte in uw zorginstelling. We werken altijd via een uitgebreid individueel behandelplan en betrekken waar nodig verzorgers en familie om de mondhygiëne te verbeteren.

2. Medewerkers en verzorgers betrekken

De bewoners staan centraal in onze zorgaanpak, maar voor het beste resultaat we betrekken we medewerkers en verzorgers actief. Familieleden informeren we uitgebreid over de behandelingen en de mondgezondheid van hun naasten. En uiteraard rapporteren we nauwgezet in de zorgdossiers.
Q

Medewerkers en verzorgers betrekken

Tijdens de periodieke gebitsreiniging geven we instructies aan de verzorgers om zelf de mondhygiëne van de bewoners te kunnen verzorgen. Iedere bewoner krijgt een individueel mondverzorgingsplan; een instructie voor de dagelijkse mondverzorging. Via de sectie Actueel op deze pagina kunnen verzorgers zich op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ouderenmondzorg en delen we tips om de zorg verder te verbeteren.

Als de tandarts een behandeling of nieuw kunstgebit voorstelt, nemen we daarover altijd eerst contact op met de bewoner of diens eerste contactpersoon om in samenspraak een plan vast te stellen.

Na de behandeling stellen we een rapportage op voor het zorgdossier en in het medisch dossier, conform de eisen van de Inspectie.

3. Kosteloos en volledig volgens inspectierichtlijnen

Voor zorginstellingen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking met de indicatie ‘WLZ met behandeling’ is onze tandheelkundige service kosteloos. Zorginstellingen met een overeenkomst worden volledig ontzorgd en voldoen geheel aan de richtlijnen van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ).

Q

Kosteloos en volledig volgens inspectierichtlijnen

Met onze mobiele tandartspraktijk, inclusief apparatuur, materialen en ondersteunend personeel, behandelen wij bewoners in hun eigen kamer, of in een daarvoor (tijdelijk) ingerichte ruimte in de zorginstelling. Alles wordt door ons geregeld volgens IGJ-normen, inclusief de juiste rapportages en financiële afhandeling.

DIT VINDEN CLIËNTEN EN ZORGINSTELLINGEN

TESTIMONIALS

“Ik spreek graag mijn waardering uit voor OuderenMondzorg Amsterdam. Met hun kundige en systematische werkwijze is de mondzorg in onze instellingen zowel vakinhoudelijk als procesmatig goed op orde. Ze behandelen niet alleen klachten en problemen, maar geven ook voorlichting en preventieve zorg. Daarmee maken ze een verschil.”

Directeur verblijf- en verpleeghuizen
Grote zorginstelling in de randstad

“Door OuderenMondzorg Praktijk is de kwaliteit van mondzorg op onze locaties merkbaar toegenomen. Als manager behandelzaken kan ik er nu op vertrouwen dat dit belangrijke onderdeel van ons zorgplan 100% op orde is.”

Manager behandelzaken
Grote zorginstelling in de randstad

OUDERENMONDZORGPRAKTIJK IN HET KORT

R
Mondzorg op locatie, in een vertrouwde omgeving
R

Specifieke expertise in mondzorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking

R
Individuele behandelplannen met periodieke controles
R
Minder spoedgevallen en verval van het gebit door gerichte preventie
R
Betere gezondheid bewoners
R
100% inspectie-proof volgens IGZ-richtlijnen
R
Geen investeringen of kosten voor de zorginstelling
R
Kosteloos voor bewoners met indicatie ‘WLZ met verblijf en behandeling’

EVEN VOORSTELLEN…

ONS TEAM

Alle tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten, preventie-assistenten en backofficemedewerkers in ons team voelen zich oprecht betrokken bij zorgafhankelijke mensen en hebben ervaring in geriatrische mondzorg. Wij zetten ons elke dag in om mondproblemen bij zorgafhankelijke mensen te voorkomen.

WERKEN BIJ OUDERENMONDZORG PRAKTIJK

VACATURES

UP-TO-DATE BLIJVEN MET DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN

ACTUEEL

TIP – Fabels en feiten over mondzorg

Mogen kunstgebitten nu wel of niet in een bakje water? En hoort een onaangename mondgeur nu eenmaal bij ouder worden?  De vakwebsite www.nursing.nl voor verplegenden en verzorgenden besteedt regelmatig aandacht aan mondzorg voor ouderen. Heel nuttig is een bericht...

Lees meer