"Met een gezonde mond en een goed gebit blijven ouderen gezonder en hebben ze een beter leven. Dat gunnen wij iedereen. Daarom maken wij ons sterk voor systematische mondzorg voor alle zorgafhankelijke ouderen in Nederland."

Ouderen Mondzorg Praktijk

Moet je oude, zorgafhankelijke mensen nog ‘lastig vallen’ met regelmatige en goede mondzorg? Jazeker! De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde (KNMT) noemt ouderen een vergeten groep als het gaat om goede mond- en tandheelkundige zorg. En dat kan grote gevolgen hebben, tot vroegtijdig overlijden aan toe.

Met een gezonde mond en een goed gebit blijven ouderen gezonder en hebben ze een beter leven. Dat gunnen wij iedereen. We maken ons dan ook sterk voor systematische mondzorg van de hoogste kwaliteit voor alle zorgafhankelijke ouderen in Nederland. Daarvoor komen we graag naar u toe!

Hoogste kwaliteit tandheelkunde op locatie voor verpleeg- en verzorgingshuizen

Ons specialisme

1. De beste mondzorg op locatie

Onze tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten bieden bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen specialistische mondzorg op locatie, meestal in hun eigen kamer. We lossen mondproblemen op en voeren preventieve controles en gebitsreinigingen uit. Zo voorkomen we ongemakken en het ontstaan van ernstigere klachten.

2. Medewerkers en verzorgers betrekken

De bewoners staan centraal in onze zorgaanpak, maar voor het beste resultaat we betrekken we medewerkers en verzorgers actief. Familieleden informeren we uitgebreid over de behandelingen en de mondgezondheid van hun naasten. En uiteraard rapporteren we nauwgezet in de zorgdossiers.

3. Kosteloos en volledig volgens inspectierichtlijnen

Voor zorginstellingen en ouderen met de indicatie ‘WLZ met behandeling’ is onze tandheelkundige service kosteloos. Zorginstellingen met een overeenkomst worden volledig ontzorgd en voldoen geheel aan de richtlijnen van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ).

Dit vinden cliënten en zorginstellingen

Testimonials

Ouderen Mondzorg Praktijk in het kort

  • Mondzorg op locatie, in een vertrouwde omgeving
  • Specifieke expertise in mondzorg voor ouderen
  • Individuele behandelplannen met periodieke controles
  • Minder spoedgevallen en verval van het gebit door gerichte preventie
  • Betere gezondheid bewoners
  • 100% inspectie-proof volgens IGZ-richtlijnen
  • Geen investeringen of kosten voor de zorginstelling
  • Kosteloos voor bewoners met indicatie 'WLZ met verblijf en behandeling'
Even voorstellen...

Ons Team

Alle tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten in ons team voelen zich oprecht betrokken bij ouderen en hebben ervaring in geriatrische mondzorg. Wij zetten ons elke dag in om mondproblemen bij zorgafhankelijke ouderen te voorkomen

Werken bij OuderenMondzorg Praktijk

Vacatures

Bekijk onze vacatures

Up-to-date blijven met de laatste ontwikkelingen

Actueel

TIP - Fabels en feiten over mondzorg

Lees meer...

Meer dan 80% van nieuwe verpleeghuisbewoners heeft matige tot slechte mondgezondheid

Lees meer...

TIP – Informatieve folder voor bewoners én verzorgers: ‘Is mijn mond gezond?’

Lees meer...

Actueel – IGJ meet verbetering van mondzorg in verpleegtehuizen

Lees meer...